Quy trình làm việc?

Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng > Khảo sát trực tiếp dự án  > Tư vấn, thiết kế và báo giá > Ký hợp đồng > Thực hiện chuẩn bị hàng hóa, thiết bị > Vận chuyển, lắp đặt > Vận hành, nghiệm thu, bàn giao > Bảo hành, bảo trì.