Các công trình được áp dụng?

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị tháp hấp thụ, tháp hấp phụ cho công tác xử lý khói thải nồi hơi, lọc bụi, lọc các loại khí độc (CO, CO2, SO2, …), lọc mùi xưởng tái chế, lọc khói thải xưởng dệt, lọc khói bụi lò đốt than, …