tháp hấp thụ Archive

Tháp hấp thụ

Tháp hấp thụ là thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí bằng việc sử dụng chất lỏng để lọc, loại bỏ, hấp thụ các hạt bụi, chất thải …

Tháp phun rửa

Tháp phun rửa là loại tháp hấp thụ đơn giản. Cấu trúc của tháp phun rửa bao gồm hệ thống phun chất lỏng được phun thành các màng nước …

Khói thải lò hơi

Lò hơi công nghiệp Lò hơi công nghiệp được thiết kế để cung cấp nhiệt cho các thiết bị công nghiệp qua môi chất dẫn nhiệt là hơi nước …

Lọc khói bụi nồi hơi

Khói bụi nồi hơi Khói từ các nhà máy sử dụng nồi hơi đốt củi công nghiệp thực chất là khói bụi, tức là dòng khí thải chứa các …