Lọc khói bụi nồi hơi

Khói bụi nồi hơi

Khói từ các nhà máy sử dụng nồi hơi đốt củi công nghiệp thực chất là khói bụi, tức là dòng khí thải chứa các hạt bụi mịn và các loại khí như CO, CO2, … với nhiệt độ khá cao khi thoát ra khỏi lò đốt.

Tùy theo công nghệ đốt (nhiệt độ đốt, cấu trúc lò) và nguyên liệu đốt (gỗ, củi, trấu, …) mà khói bụi thoát ra sẽ có hàm lượng bụi và các loại khí CO, CO2, … cao hay thấp.

Khói bụi từ loại lò hơi đốt củi mang theo khá nhiều tro bụi gây ảnh hưởng rõ ràng đến môi trường ở diện rộng xung quanh nhà máy, và thải ra khí CO là khí độc có hại cho sức khỏe con người và các loài động vật khác.

Lọc khói bụi nồi hơi

Lọc khói bụi nồi hơi

Để lọc khói bụi nồi hơi đốt củi, có hai vấn đề cần xử lý là lọc bụi và lọc khí.(đặc biệt là khí CO).

  • Phương pháp tối ưu để lọc bụi là sử dụng hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt để lọc. Hệ thống lọc khói bụi tĩnh điện ướt đầy đủ bao gồm các bộ phận làm giảm nhiệt khói, phần lọc bụi tĩnh điện ướt. Tùy theo thiết kế để sử dụng hệ thống lọc bụi tĩnh điện ướt nằm ngang hay đứng (tháp lọc bụi tĩnh điện ướt).
  • Tháp rửa khói bụi cũng được sử dụng để dập/ lọc bụi trong dòng khói thải từ nồi hơi.
  • Phương pháp tối ưu để lọc khí CO từ nồi hơi là sử dụng tháp hấp thụ có dung dịch hấp thụ. Ngoài ra, để kiểm soát lượng CO cũng cần phải điều chỉnh phương pháp và nguyên liệu đốt lò.