Quy trình làm việc?

Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng > Khảo sát trực tiếp dự án  > Tư vấn, thiết kế và báo giá > Ký hợp đồng > Thực hiện chuẩn bị hàng hóa, thiết bị > Vận chuyển, lắp đặt > Vận hành, nghiệm thu, bàn giao > Bảo hành, bảo trì.

Các công trình được áp dụng?

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị tháp hấp thụ, tháp hấp phụ cho công tác xử lý khói thải nồi hơi, lọc bụi, lọc các loại khí độc (CO, CO2, SO2, ...), lọc mùi xưởng tái chế, lọc khói thải xưởng dệt, lọc khói bụi lò đốt than, ...

Các sản phẩm chính

Tháp hấp thụ, tháp hấp phụ, tháp rửa khói bụi