CHUYÊN THIẾT KẾ – TƯ VẤN – CUNG CẤP THÁP HẤP THỤ

Sử dụng trong:

Lọc khói bụi lò hơi công nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất,

Tháp hấp thụ lọc khí thải có hại trong khói thải của nhà máy, xưởng sản xuất

Hệ thống lọc đầy đủ cho các dự án, công trình công nghiệp (Full Purification)

www.thaphapthu.com