Công nghệ lọc khói bụi Archive

Tháp hấp thụ

Tháp hấp thụ là thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí bằng việc sử dụng chất lỏng để lọc, loại bỏ, hấp thụ các hạt bụi, chất thải …

Tháp phun rửa

Tháp phun rửa là loại tháp hấp thụ đơn giản. Cấu trúc của tháp phun rửa bao gồm hệ thống phun chất lỏng được phun thành các màng nước …

Lọc khói bụi nồi hơi

Khói bụi nồi hơi Khói từ các nhà máy sử dụng nồi hơi đốt củi công nghiệp thực chất là khói bụi, tức là dòng khí thải chứa các …

Lọc khói bụi khí thải

Hiện nay, một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là khói bụi, khí thải công nghiệp. “Ô nhiễm không khí là sự thay đổi lớn trong …