Tháp hấp thụ là gì?

Tháp hấp thụ là thiết bị lọc khói bụi, lọc khí thải, kiểm soát ô nhiễm không khí bằng việc sử dụng chất lỏng để lọc, loại bỏ, hấp thụ các hạt bụi, chất thải hoặc khí độc trong dòng khói thải công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Các hợp chất ô nhiễm trong khói thải công nghiệp được biến đổi hoặc giữ lại bởi dung dịch lỏng trong tháp hấp thụ và tách ra khỏi dòng khói thải.
Tìm hiểu >>

Công nghệ môi trường