tháp phun rửa Archive

Tháp phun rửa

Tháp phun rửa là loại tháp hấp thụ đơn giản. Cấu trúc của tháp phun rửa bao gồm hệ thống phun chất lỏng được phun thành các màng nước …